Rebild Kommune: Psykolog til vikariat på fuldtid, Inklusion/PPR, Rebild Kommune

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Afdelingen for Inklusion/PPR, Rebild Kommune, søger psykolog til vikariat på fuldtid
Ved Afdelingen for Inklusion/Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Rebild Kommune er en stilling på fuld tid ledig til besættelse fra 1.november 2023- 31. september 2024.

Arbejdsopgaver
Som psykolog i PPR Rebild vil du primært skulle varetage traditionelle PPR-opgaver. Vi arbejder konsultativt og forebyggende, tilbyder vejledning, supervision og rådgivning, foretager tests og undersøgelser, udfærdiger pædagogisk psykologiske vurderinger og koordinerer samarbejdet med en række eksterne samarbejdspartnere. Det forventes, at du gennem konsultation, råd og vejledning til forældre, pædagoger og lærere bidrager til et positivt pædagogisk miljø i skoler og dagtilbud med henblik på at sikre trivsel og læring hos kommunens børn og unge.

Du vil som eneste psykolog betjene småbørnsområdet i dit distrikt, dog i tæt samarbejde med vores dygtige og erfarne pædagogfaglige konsulenter.

i arbejder på, at alle medarbejdere har områder, som de er særligt gode til og optagede af, så man får mulighed for at være særlig vidensperson i forhold til sine kollegaer og indimellem også i forhold til samarbejdspartnere. Det kunne fx være i forhold til at holde oplæg.

Inklusion/PPRs kontor er fra uge 38 beliggende i Støvring. De fleste opgaver i vikariatet forventes også at være i Støvringområdet frem til udgangen af maj 2024. Opgaverne kan dog være i hele kommunen og i praksis vil du tilbringe mest tid på de skoler og daginstitutioner, du kommer til at betjene. Onsdag samles hele PPR på Rådhuset, hvor vores interne møder er tilrettelagt og der er god mulighed for at sparre med dine kollegaer.

Vi søger psykologer med følgende profil

 • Generel interesse for det pædagogisk psykologiske arbejdsfelt og gerne særlig viden herom
 • Har lyst til at arbejde med både småbørn og skolebørn
 • Interesse for tværfagligt samarbejde - både internt i forvaltningen og med eksterne samarbejdspartnere
 • Interesse for arbejde med børn, unge, forældre, lærere, pædagoger og andre fagpersoner
 • Fleksibel, selvstændig og samarbejdsorienteret holdning
 • Selvkørende- på den måde, at du skal kunne planlægge din egen hverdag
 • Lyst og evne til at arbejde både konsultativt og mere udredende og vurderende
 • Lyst til en varieret arbejdsdag med mange forskelligartede opgaver
 • Medvirke og bidrage til at Inklusion/PPR er et godt sted at arbejde både fagligt og kollegialt
 • Kørekort og adgang til bil i arbejdstiden

Vi tilbyder
 • et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at dele stort og småt og hvor fejl er noget vi lærer af både hver for sig og sammen
 • en solid mentorordning, der får dig godt i gang på din nye arbejdsplads
 • erfarne, dygtige og samarbejdsorienterede kolleger
 • en afvekslende og indholdsrig arbejdsdag
 • et job med mange samarbejdspartnere
 • et (tvær)fagligt miljø i udvikling og forandring, med mulighed for at præge denne udvikling via dialog med kollegaer og ledelse
 • stor grad af frihed og medindflydelse i arbejdet og dets tilrettelæggelse.
 • undersøgelser/vurderinger børn og unge og i samarbejde med andre faggrupper at opstille handleplaner
 • gode muligheder for faglig sparring

Om Inklusion/PPR
Inklusion er en del af Center Børn og unge og udgør 21 medarbejdere med en bred tværfaglighed bestående af pædagogfaglige konsulenter, fysioterapeut, psykologer, læse - og tale/høre konsulenter. Aktuelt arbejder vi i en struktur med tre selvstændige distriktsteams sammensat af forskellige faggrupper med henblik på at fremme den tværfaglige indsats.

Omdrejningspunktet for arbejdet i Inklusion/PPR er forebyggende og inkluderende i forhold til 0 -18-årige børn, unge og deres familier. Vores udgangspunkt er at understøtte de mange faglige kompetencer, som skoler og dagtilbud allerede råder over og sætte dem yderligere i spil.
I alt vores arbejde lægger vi vægt på høj faglighed, relationer, konsultative metoder, sparring og supervision.

Vi tager udgangspunkt i et helhedssyn og samarbejder med skoler, dagtilbud og andre samarbejdspartnere om, at alle børn skal trives, udvikles og modtage læring i de fællesskaber, de indgår i. I dette arbejde ser vi forældrene som vigtige samarbejdspartnere og inddragelse af dem i metoder og beslutninger som noget naturligt og væsentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår jf. gældende overenskomst.

I Rebild Kommune kører alle medarbejdere som bruger egen bil i arbejdstiden som udgangspunkt til statens lave takst.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Inklusion/PPR Maria Skou Larsen, 25 35 71 17 eller psykolog og TR Sofie Grønnegaard Andersen, 24 59 76 36.

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 26. september 2023 kl. 10.00.

Samtalerne afholdes onsdag den 27. september 2023.

Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rebild Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://portal.signatur.dk/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1541&ERId=85187

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5907807

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet